Evenement Verkeersregelaar

Voor een goed verloop van evenementen is de organisatie vaak aangewezen op de inzet van Evenement-Verkeersregelaars. Hiervoor kunnen mensen van uw eigen organisatie een instructie volgen.

Deze curussen worden sinds maart 2012 via E-learning gegeven. Dit is een instructie die de mensen thuis via het internet kunnen doen. Wanneer u echter deze instructie groepsgewijs wil doen dan biedt het JIS hiervoor haar faciliteiten aan.

Voor deelname aan de instructie hanteren we een onkostenvergoeding van € 2,50 per deelnemer voor gebruik van het lokaal, computers, internet en inzet van multimedia middelen, etc. Dit is incl. een kop koffie tijdens de instructie. Waneer u interessse heeft kunt u via info@hetjis.nl contact met ons opnemen.

Nieuwe regeling opleiding evenement verkeersregelaars sinds maart 2012

Ons advies: vraag ruim op tijd de vergunning aan bij de gemeente en begin ruim op tijd met de instructie om teleurstellingen te voorkomen.

Voorafgaand aan een evenement moeten evenementenorganisaties een vergunning aanvragen bij de wegbeheerder. In samenspraak met politie en gemeente wordt het aantal in te zetten evenementenverkeersregelaars bepaald en desgewenst opgenomen in de vergunning.

Door of evt, in overleg met de gemeente wordt bepaald of het om evenementenverkeersregelaars voor bepaalde tijd of eenmalige evenementenverkeersregelaars gaat.

De organisatie neemt contact op met de Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL) voor de aanvraag van een code waarmee de e-learning instructie passend bij de soort verkeersregelaar kan worden gevolgd. 030-8200361 of secretariaat@verkeersregelaarsexamen.nl (let op, hier kunnen kosten aan verbonden zijn).

De organisatie en de evenementenverkeersregelaars registreren zich vervolgens op de website van de SVNL, waarna de instructie direct kan worden gestart. De organisatie ontvangt tijdens het verloop van de periode waarin de instructie wordt gevolgd per mail informatie over de voortgang.

Voor deelname aan de instructie hanteren we een onkostenvergoeding van € 2,50 per deelnemer voor gebruik van het lokaal, inzet van multimedia middelen en administratiekosten. Dit is incl. een kop koffie tijdens de instructie.

Na afloop van de cursus ontvangt de organisatie een overzicht met geslaagden en de instructieverklaring namens de Nederlandse politie.

De gemeente geeft vooraf aan het evenement een aanstellingsbesluit uit met een geldigheidsduur van:

Powered by WordPress | Buy at&t cell phones at iFreeCellPhones.com | Thanks to Palm Pre, VPS and fettverbrennungsofen