Rabobank Centraal Zuid-Limburg

Voor de deelnemers van de computer cursussen is onder andere de onderstaande regeling van toepassing. Deze regeling loopt buiten PIW of het JIS om. We attenderen u via onze site alleen op het bestaan van dit soort regelingen. Het e.e.a. onder voorbehoud van wijzigingen.

€ 50 regeling voor leden van de Rabobank Centraal Zuid-Limburg
Alle leden van Rabobank Centraal Zuid-Limburg van 55 jaar en ouder die een computercursus met goed gevolg afsluiten krijgen eenmalig € 50,- van de bank op hun rekening teruggeboekt.  Met het certificaat dat na het afsluiten van de cursus wordt uitgereikt  kan ieder lid van Rabobank Centraal Zuid-Limburg zich hiermee aan de balie van een van de kantoren vervoegen. Wanneer u klant bent van de Rabobank kunt u gratis lid worden. Neem hiervoor contact op met de bank via 045-561 90 00.
N.B. Hiervoor is dus geen aanvraagformulier voorhanden.

Powered by WordPress | Buy at&t cell phones at iFreeCellPhones.com | Thanks to Palm Pre, VPS and fettverbrennungsofen